Vakanties contact (e-mail) John Mulder Carolijn Toren Kees Mulder   Loes Mulder  Oscar, Teun en Willem  

Ecologisch

Adviesbureau

Mulder

Project Slechtvalk HNK Apeldoorn

2012-2015
John Mulder denkt aan realisatie van een slechtvalkkast op het HNK-gebouw zonder actie te ondernemen.

10 mei 2015
Jan Bulthuis neemt contact op met stadsecoloog John Mulder met het voorstel samen te proberen een nestkast voor de slechtvalk in Apeldoorn te plaatsen. Jan denkt daarbij aan een kast op het Kristal. Dat is dicht bij het Park Zuidbroek en de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek wil dit project wel onder zijn hoede nemen.

12 mei 2015
John Mulder stelt in zijn antwoord het HNK-gebouw als betere optie. Dit is met een hoogte van circa 70 meter het hoogste punt in de omgeving. Ook worden hier al regelmatig slechtvalken gezien.

12 mei 2015
Via Joost Huisman gehoord dat Vincent Bouwmeester (Bouwmeester Vastgoed Beheer) in een nestkast geen probleem ziet. Voorlopig werken we onder de paraplu van de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek. Jan Bulthuis heeft Rob Versteeg van de Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gepolst om medewerking en of er leden zijn die aan het project willen meedoen.

18 mei 2015
Bezoek van dak HNK-gebouw door John Mulder, Jan Bulthuis en Vincent Bouwmeester. Het idee is plaatsing op de rand boven de lamellen. Rob Versteeg geeft door dat Jan van Bijsteren en Paul Schyns zich bij het project willen aansluiten.


In mei 2015 beoogde locatie voor nestkast.

19 mei 2015
Contact opgenomen met Jan van Dijk van Werkgroep Slechtvalk Nederland, resulterende in adviezen en bouwtekeningen voor een nestkast.

29 mei 2015
Toestemming voor plaatsing van een nestkast van eigenaresse NSI HNK B.V. (e-mail van Vincent Bouwmeester).

24 juni 2015
Jan van Bijsteren, Paul Schyns, John Mulder en Jan Bulthuis brengen een bezoek aan het dak van het HNK-gebouw om met Maurice ten Have (Ten Have Metaalwerken B.V.) te overleggen of hij de kast kan maken en plaatsen.

30 juni 2015
Bijeenkomst over project met Jan Bulthuis, John Mulder, Jan van Bijsteren en Paul Schyns. Voorstel onderbrenging project bij Vogelwerkgroep Oost-Veluwe onder de naam Project Slechtvalk HNK Apeldoorn. Er blijkt naar de letter van de wet een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een bouwwerk aangevraagd te moeten worden. Leges zullen 400 bedragen.

9 september 2015
Na maanden wachten en aandringen eindelijk offerte Ten Have binnen: 2.741. Dat is niet wat we verwachtten van zijn aanbieding het tegen een schappelijke prijs te doen en we zullen hier geen gebruik van maken.

10 september 2015
De prijs bij Vivara voor een slechtvalkkast opgevraagd.

13 oktober 2015
Jos van Nuenen, stadsdeelmanager Apeldoorn Noordoost, heeft beloofd eventueel een geringe bijdrage 300 voor de kosten (voor bv. de omgevingsvergunning) te betalen.

21 oktober 2015
Bijeenkomst projectgroep.

6 november 2015
Bezoek aan het dak van HNK-gebouw door Jan Bulthuis, John Mulder, Kees Mulder, Jan van Bijsteren en Paul Schyns. Hierna neigen we steeds meer naar plaatsing op de bovenste balustrade i.p.v. op de rand boven de lamellen.

9 november 2015
Gamma Apeldoorn Noord aan de overkant van het HNK-gebouw gevraagd om korting, maar wenst geen korting te geven.

20 november 2015
Karwei Apeldoorn Noord blijkt bereid 50% korting op materiaal te geven.

24 november 2015
HNK blijkt bereid de constructiekosten voor het veilig bevestigen van een nestkast op zich te nemen.

28 november 2015
Ecologisch Adviesbureau Mulder biedt aan het initiatief vlot te trekken en alle kosten voor aanschaf, fabricage, grint en plaatsing van een nestkast op zich te nemen. De kast wordt door John Mulder zelf vervaardigd. Overbrenging van het project naar de Vogelwerkgroep Oost Veluwe.

30 november 2015
John Mulder en Jan van Bijsteren zijn op de vergelijkbare balustrade op eerste verdieping gaan kijken voor plaatsing op balustrade van 21e verdieping i.p.v. boven de rand.

10 december 2015
Projectgroepbijeenkomst. Naam van het project binnen Vogelwerkgroep blijft Project Slechtvalk HNK Apeldoorn. Jan van Bijsteren wijst nog op een mogelijke sponsoring vanuit het zgn. ijsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland.

12 december 2015
Volkern plaatmateriaal (trespa) tegen gereduceerd tarief aangeschaft via Frans van Dulmen. De platen hebben ongeveer dezelfde kleur als het HNK-gebouw. John Mulder heeft een zaagplan gemaakt.14 december 2015
Het plaatmateriaal is gezaagd tegen vergoeding van slijtagekosten aan het zaagblad bij Joost Grondel. Jan Bulthuis regelde het transport van het plaatmateriaal.

18 december 2015
De nestkast is klaar. De kosten blijken maar een schijntje t.o.v. de offertes van Ten have en Vivara. Er is geen gebruik gemaakt van het aanbod van Karwei en Jos van Nuenen.

4 februari 2016
Plaatsing van de kast in de noordwesthoek van de 21e verdiepingsbalustrade. De kast staat net om de hoek op de balustrade van de noordoostzijde met de opening naar de balustrade van de noordwestzijde. Een fijnmazig metalen rooster is geplaatst voor de opening. Een door HNK betaald bedrijf Van der Scheer Timmerman V.O.F. heeft de kast en het rooster veilig bevestigd. In de kast is 50 kg witte kiezel gestort. Gerrian Tacoma heeft een pagina op Apeldoorn Natuurlijk aangemaakt over het project. Vanaf de tuin van John Mulder is de balustrade met de valken te zien. De dieren blijken regelmatig aanwezig.
Onopvallende plek om de hoek achter de lamellen van de noordoostzijde.

6 februari 2016
De in de kast geplaatste camera heeft opnames (foto's en video) geleverd van 5 en 6 februari. Op een van de beelden is de A boven CR-combinatie aan de rechterpoot van het vrouwtje te zien.


Bezoek van het vrouwtje de dag na plaatsing.


Ringcombinatie A boven CR goed te zien bij vrouw (infraroodopname 6 februari 2016, 08:47 uur)

11 april 2016
Peter Lindeboom versterkt de werkgroep en stelt zich als voornaamste taak via het aflezen van de ringen de herkomst van de slechtvalken te achterhalen.

12 april 2016
Tijdens controlebezoek blijkt er een groot wit ei aanwezig in de kast. Slechtvalkeieren zijn gewoonlijk bruinig. Ook liggen er veel veren en resten van voornamelijk houtduiven binnen in de kast.21 april 2016
John Mulder meldt een kleine schermutseling met een derde slechtvalk bij het HNK-gebouw.

2 mei 2016
Peter Lindeboom meldt de ringgegevens van het vrouwtje. Links metalen ring met Arnhem VT NLA...7103036 en rechts lichte kunststofring met A boven CR. Geringd door P.J.M. Van Geneijgen op 20 mei 2015. Het mannetje is waarschijnlijk van 2014.

6 december 2016
Projectgroepbijeenkomst. Afspraken over toegang tot gebouw. Contact met beheerder loopt goed en we zullen een lijst leveren van gegevens van onze projectgroepleden om ongewenst bezoek te voorkomen. Duivenhouders blijken bezorgd om hun duiven. We zullen prooiresten analyseren om aandeel postduiven te berekenen. Een schoonmaak- en inspectiebezoek wordt gepland voor begin 2017.

7 januari 2017
Peter Lindeboom heeft de identiteit van het mannetje weten te achterhalen. Hij blijkt op 16 mei 2014 als nestjong geringd te zijn op een electriciteitscentrale in Bergum in Friesland.

13 januari 2017
Bezoek aan de nestkast door Jan van Bijsteren, Peter Lindeboom en John Mulder. De kast is ontdaan van de meeste prooiresten/veren en prooiresten op de balustrade en onderaan het gebouw zijn verzameld. Een viertal houtsnippen, een wintertaling en een kievit behoorden tot de slachtoffers.